آرشیو برچسب های: بررسی انواع نژاد غاز

انواع نژاد غاز +که در دنیا وجود دارند و قابل پرورش هستند

انواع نژاد غاز

1-بررسی نژاد غاز تولوز Toulouse انواع نژاد غاز در دنیا وجود دارد که به بررسی انها میپردازیم. نژاد غاز تولوز همان طور که از نام آن ها مشخص است یک نمونه از غاز های شهر تولوز فرانسه است که دارای جثه بسیار بزرگ و گوشتی ای می باشد و پرورش غاز تولوز را به منظور […]